FreeStyle Logo FreeStyle Logo small FreeStyle Blood Glucose Meters

Helsepersonell
Kundeservice 800 87 100
Søk

Har du type 2 diabetes?

Guide til FreeStyle Libre

Har du type 1 diabetes?

Guide til FreeStyle Libre

Har du type 1 diabetes?

Guide til FreeStyle Libre
 
Freestyle
precision neo
Les mer

Freestyle
Freedom Lite
Les mer

Freestyle
libre
Les mer

Freestyle
navigator II
Les mer

 
FreeStyle er med deg hele veien
book Om Diabetes

Diabetes mellitus er en kronisk sykdom som skyldes mangel på hormonet insulin.

Les mer
numbers Leve med diabetes

Selv med diabetes, kan du få en hverdag med høy grad av frihet.

Les mer
barchart Om FreeStyle

FreeStyle -
hjelpen til et friere liv.

Les mer
screen Våre produkter

FreeStyle fra Abbott er en serie glukosemålere.

Les mer
Leve med diabetes

Selv om du har diabetes, kan du få en hverdag med en grad av frihet som ligger så tett opp mot et liv uten diabetes som mulig. Men det kan kreve en god del viljestyrke og engasjement – regelmessig blodsukkermåling, eventuelt måling av ketonnivået i blodet, analysering av resultatene ved hjelp av dataprogrammer – og råd fra din behandler.

Våre produkter

FreeStyle fra Abbott er en serie glukosemålere hvor hver enkelt måler er tilpasset pasientens livsstil, alder, aktivitets- og sykdomsnivå. Alle er utviklet med et felles mål om å gi personer med diabetes en hverdag som har en frihetsgrad som er så tett som mulig på et liv uten diabetes.

Gode råd

Guide til FreeStyle Libre:
Støtte til å håndtere din diabetes

×

HVORFOR STIKKE NÅR DU KAN SKANNE?*

Abbott informerer

Oppdrag til Kunnskapssenteret om metodevurdering 2. mai 2016 leverte Kunnskapssenteret inn forslag om at Flash glukosemåling (FGM) skulle metodevurderes i system for nye metoder til bruk i spesialistehelsetjenesten.

1. juni 2016 vedtok Bestillerforum at Kunnskapssenteret skulle «gjennomføre en hurtig metodevurdering av FreeStyle Libre og ev. tilsvarende system for egenmåling av glukose i vevsvæsken ved diabetes.»[1] Oppdraget inkluderte dermed utstyr til kontinuerlig glukosemåling som er gjenstand for et pågående offentlig anbud gjennom Sykehusinnkjøp. Derfor valgte Bestillerforum å presisere oppdraget til Kunnskapsenteret og dette forelå i sin endelige form 24. oktober 2016. Det fremgår av presiseringen at det kun er Flash glukosemåling (FGM) som skal metodevurderes.

Levering av dokumentasjon til metodevurderingen Kunnskapssenteret forventer levering 4-6 måneder etter at det er avklart at leverandør vil levere dokumentasjon[2]. Dokumentasjon fra Abbott ble oversendt Kunnskapssenteret 23. desember 2016, altså innen 2 månder etter at endelig bestillingen fra Bestillerforum forelå 24. oktober 2016.

DOWNLOAD

NOFSLibre170016